นโบายการยกเลิก

ยกเลิกการจอง

กรุณาอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเลิก:


ผูกค้าจะต้องชำระเงิน 50%ของราคาที่พัก ในกรณีที่ยกเลิกการจอง

ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนของราคาที่พัก ในกรณีที่ยกเลิกการจอง 30 วันก่อนวันที่จองเข้าพัก


*ตามวันและเวลาตามเวลามาตราฐานญี่ปุ่น (Japan Standard Time)


ยกเลิกการจอง